Folkloristinen idea

 

Folkloristinen idea

 

Rajatieto osana Suomalaista kansanperinnettä.

 

 

Suomalainen kansanperinne on yleisimmin kuvattu Suomalaisille perinteisinä ja kansanomaisina käytäntöinä, teknologioina, uskomuksina, tietoina, asenteitana ja tapoina. (wikipedia)

 

Näissä dokumentissa lähdetään liikkeelle ajatuksesta, että rajatiedon kokemukset ja niistä syntyvät uskomukset ja kansantarinat voidaan katsoa olevan myöskin osa elävää Suomalaista nykyajan kansanperinnettä. Rajatiedon kokemuksien ja uskomuksien luokittelu kansanperinteeksi ei vähennä niiden todellisuus arvoa, mutta antaa niille yleisesti tunnustetun ja hyväksytyn aseman osana kulttuuriperintöämme.

 

Rajatietoon liittyvien tarinoiden, kansalaisten yli-luonnollisten kokemuksien kerääminen ja tallentaminen videolle onkin osa kansanperinteen säilyttämisen eteen tehtävää työtä. Samalla se tarjoaa myös mahdollisuuden tutkia rajatiedon ilmiöitä tieteellisestä näkökulmasta.

 

Dokumentin toinen merkittävä tehtävä on kuvailla mitä tapahtuu, kun rajatiedon piiriin kuuluva kokemus muuttaa ihmisen maailmankuvan. Tätä ilmiötä tarkastellaan psykologisten ja sosiokulttuurillisten vaikutusten näkökulmasta.

 

Videoissa pyritään kuvaamaan maailmankuvan muuttumis- prosessi, jossa rajatiedon kokemuksen laukaisemana psykologinen muutosvoima vaikuttaa ihmisen psyykkeeseen ja persoonallisuuteen. Lisäksi siinä pyritään seuraamaan kuinka prosessi etenee kohti sosiokulttuurista muutosta kokijan elämässä.

 

Näillä keinoin dokumentti pyrkii hälventämään rajatiedon kokemuksiin liittyvää mystiikkaa ja samalla se tarjoaa mahdollisuuden tutustua rajatietoon osana Suomalaista kansanperinnettä.

 

 

 

 

 

RTV, Aleksis Kiven katu 17

00510, Helsinki, Suomi/Finland

 

E-mail: info(a)rajatieto.tv