Kohti Paranormaalia maailmaa

Päätoimittajan Palsta

Kohti paranormaalia maailmaa

Rajatiedon ilmiöiden kuvauksia

Folkloristiset artikkelit

Kansainvälinen tutkimus

Elämäntapa

Haamu metsästäjät

Ufot ja Avaruusolennot

Henkimaailma

ESP- extra sens. havaitseminen

OOBE, NDE

Linkit

 

TERVETULOA

RTV:n

Artikkelipankkiin

 

 

Kohti paranormaalia

maailmaa

 

 

Osa 1. Paranormaali havaitseminen

 

Valo tulee pohjolasta. Se löytyy meidän jokaisen sydämestä. Valo tulee esiin

maailmankuvassa, joka ohjaa valintojamme, auttaa valitsemaan viisaasti

ja antaa rohkeutta päätöksille elämässämme. Maailma on paranormaali. Henget ovat kanssamme ja tietoisuutemme ympäröivästä todellisuudesta laajenee jatkuvasti. Aika on tässä ja nyt.

 

Menneisyyden kokemukset ja sen synnyttämät käsitykset asioista ovat luoneet merkityksiä nykypäivään. Menneisyys on rakentanut nykyiset uskomuksemme. Tulevaisuus on nykyhetkessä. Avainsana tulevaisuudelle on valinta. Valinta nykyhetkessä vaikuttaa tulevaisuuteen. Toisinsanoen, tämän päivän valinta luo huomisen todellisuutemme fyysis uloitteeseen maailmaamme. Samoin tietoisuutemme menneisyydestä ja sen luomasta uskomusjärjestelmästä auttaa meitä ymmärtämään nykypäivän valintojamme ja parhaassa tapauksessa valitsemaan toisin, jos menneisyys on rakentanut meille elämänkokemista rajoittavan uskomuksen.

 

Ajatus on muutoksen alulle paneva voima, sen suunnittelija, rakennus elementti, rakentaja ja jopa rakennustarkastaja. Onhan ajatus energiaa. Alfa ja Omega. Ajatus on alfa ja tunne on omega. Yhteistyössä alfa ja omega muuttaa yksilön maailmankuvaa ja sitä myöten henkilökohtaista tulevaisuutta.

 

 

 

Kuinka havaintokykyämme voi parantaa?

 

Heitä ilmaan toive ja kokemus seuraa perässä. Vai seuraako? Havaintomme ovat usein riippuvaisia herkkyydestämme vastaanottaa ja ymmärtää kokemaamme.

Etsin ja katson, mittaan ja tutkin -mutta mitään ei tapahdu ja mitään uutta en näe. Missä siis vika? -ei missään. Asiat tapahtuvat niinkuin pitääkin. Fyysinen ulottuvuutemme kehittyy omaa vauhtiaan ja havainnot siitä tapahtuu omaa polkuaan -yrityksen ja erehdyksen kautta. Tiede on aina mennyt näin. Havaintosi tai sen puutteet eivät kuitenkaan määrittele totuutta tai edes todellisuutta fyysistä ulottuvuutta pidemmälle.

 

Havaitseminen on muutakin kuin havaintojen tekemistä ulkoisesta todellisuudesta. Meillä kaikilla on myös oma sisäinen ulottuvuutemme. Sitä mitataan herkkyydellä ja ilmaistaan tunteella. Tutkimme ja katselemme havaitsemisen pyhällä kolminaisuudella: vastaanottavalla herkkyydellä - tulkitsevalla ajatuksella ja koettavalla tunteella.

 

Se ei anna aina helppoja ja suoria vastauksia. Emme ole vielä itsemme herroja – tunteiden vaihtuvuus, ajatuksien hallitsemattomuus ovat luonnollisia asioita tutustuessamme uuteen maailmaan. Vanhat uskomusjärjestelmämme ovat hallinnassa ja vallassa vielä pitkään uusien havaintojen ja kokemustemme jälkeen. Mieli yrittää pitää vanhat sisäiset valtarakenteet ja toimintamallit ennallaan epäilyn ja epäuskon kautta. Tämä on normaalia ja luonnollista -näin mieli toimii. Mutta siitä huolimatta, vääjäämättä herkkyys ja tunteet avaavat mieltä vastaanottavaisemmaksi rakenteidensa muutokselle; epäluulot ja epäusko hälvenee- hitaasti, ajatus rakennelma kerrallaan. Tällätavoin se raivaa tilaa avoimmuudelle, uusille ajatuksille mielen kentässä.

 

Kriittinen mieli muuttuu myös ajan kanssa. Se ei enää kyseenalaista uusien kokemuksien olemassa oloa tai ajatusten oikeellisuutta. Sen rooli muuttuu valvojaksi: kuinka vastasyntyneiden ajatelmien perusrakenteet sopivat yhteen uusien ajatus-rakennuspalikoiden kanssa. Tai kuinka vanhoista opituista uskomuksista löytyy vahvistavia siltoja uuden maailmankuvan perustaan. Kriittinen mieli samalla jatkuvasti erittelee, mitkä ajatus ja uskomusrakennelmat ovat parhaillaan luhistumassa ja mitkä ovat osa uutta maailmankuvan perustaa. Lisäksi sen tehtävänä on valvoa että vanhat rakenteet saavat rauhassa sortua ja lakata olemasta, häiritsemättä uuden maailmankuvan kehitystä ja integroitumista vanhojen ”käypien” ajatus rakenteiden kanssa.

 

 

 

Herkkyytemme kasvaa ja havannointikykymme laajenee

 

Herkkyys on voima, joka vaikuttaa moniin asioihin meissä. Näistä esimerkkeinä: tunne skaalamme laajenee -opimme tunteiden hienoviritteisyyden ja energian vastaanottamisen sekä tunnustelun ympäriltämme. Herkkyytemme aistia toisten ihmisten tunnekenttiä niiden vaikutuspiirin alueella lisääntyy. Voimme tuntea yhä herkemmin niiden vaikutukset omassa tunnekentässämme.

 

Herkistymme myös havannoimaan omia mielenliikkeitämme ja näkemään ajatuksen lentomme selkeämmin. Opimme havaitsemaan herkemmin syy-yhteyksiä ajatuksillemme ja tunnistamaan erilaisia uskomusmusjärjestelmiä ajatuksistamme. Opimme myös näkemään niiden rakenteellisia yhteyksiä maailmankuvamme perustaan sekä muihin irrallisempiin ajatus- ja uskomusjärjestelmiimme. Ennen kaikkea voimme nähdä selkeämmin näiden em tekijöiden vaikutukset valinnoissamme ja käyttäytymisessämme. Ja mikä parasta: voisimme kerrankin olla oikeasti vapaita valitsemaan valinnoissamme elämää ja tulevaisuutta ajatellen. Uudistuneen maailmankuvamme mukaisesti.

 

Herkistyessä ajatuksissamme voimme myös oppia erottelemaan egomme vaikutuksen toiminnassamme ja elämässämme. Löydämme uusia keinoja vähentää sen vaikutuksia toimissa- ja valinnoissamme.

 

Herkkyyden kautta voimme myös virittäytyä toisen ihmisen energiakentän energioihin. Se toimii myös porttiina hänen ajattelutapansa ymmärtämiseen ja antaa mahdollisuuden lähentää ja laajentaa keskinäistä yhteisymmärrystä. Parhaissa tapauksissa, äärimmilleen vietynä se voi johtaa ajatus ja energiatasojen väliseen synkronisiteettiin henkilöiden välillä, jolloin myös ajatusten luku mahdollistuu. Sama toimii luonnollisesti myös henkilöiden välisessä tunne-energioiden tiedostamisessa. Energia kentät sulautuu hetkeksi yhteen ja samat tunne-energiat välittyvät puhtaasti molemmille henkilöille koettavaksi.

 

Herkistyminen onkin samalla virittäytymistä, joka on hyödynnettävissä laajemman ymmärryksen saamiseksi toisen ihmisen ajatus- ja tunnetason tilasta eli sieluntilasta. Olemmehan kaikki henkiolentoja.

 

Näin otamme askeleita kohti paranormaalia maailmaa, jonka tarkoituksena on muistuttaa keitä me olemme ja millaisia tavoitteita kohti meidän olisi hyvä pyrkiä kehittämään itseämme. Tasapaino on avainsana kehityksessä. Oli kysymys tunteen ja järjen eli ajattelun tasapainosta tai suhteestamme fyysisen ja henkisen maailman välillä. Molemmat maailmat on tiedostettava ja molemmissa on elettävä.

 

Kuten voimme loppu päätelmänä havaita ja todeta: Maailmankuva on tie, totuus ja elämä. Kehittäkäämme sitä rehellisesti, avoimesti, kriittisesti ja kaiken huomion sille antaen. Elämämme maapallolla riippuu siitä ja saa Valon loistamaan pohjolassa ja kaikkialla maailmassa.

 

Timo Tahvanainen 2015

 

 

RTV Goes live

RTV, Aleksis Kiven katu 17

00510, Helsinki, Suomi/Finland

 

E-mail: info(a)rajatieto.tv